Zorg- en welzijns tuinen

Voor het verlichten van ziekten en/of beperkingen wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van specifiek ingerichte tuinen, de zogenoemde ‘healing gardens’. Nu wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat groen gezond is, kan het effect van activiteiten in een buitenruimte ook worden ingezet voor specifieke doelgroepen.

 Bij het ontwerpen van een ‘zorgtuin’ wordt de inrichting afgestemd op de zorgvraag van de doelgroep. Belangrijk daarbij is dat een aantrekkelijke en veilige omgeving wordt gecreëerd, die uitnodigt tot gebruik in zowel actieve als passieve zin. Een zorgtuin dient gebruikers uit te nodigen om vaker naar buiten te gaan en meer te bewegen. Dat kan helpen de gevolgen van ziekte te verlichten en genezing te bevorderen.

Bij ons bureau is de kennis en ervaring aanwezig voor het ontwerpen van een goed doordacht plan met daarin de specifieke inrichting die een zorgtuin vereist.