Wie we zijn

Poortvliet & Partners is een ontwerpbureau voor tuin- en landschapsarchitectuur, dat wordt geleid door Jaap Poortvliet en zijn team. Een klein bureau, met een ruime en langdurige praktijkervaring en een brede kennis aan mogelijkheden. Vanuit een grote bevlogenheid voor het vakgebied werken wij aan de (ruimtelijke) vormgeving van groene en bebouwde buitenruimten.

Werkterrein

Ons werkterrein omvat uiteenlopende projecten op verschillende schaalniveaus. Waar nodig is er samenwerking met andere vakdisciplines. De orderportefeuille bestaat uit ontwerpen van tuinen in het stedelijke en landelijke gebied tot de ontwikkeling van landgoederen en (her)inrichting van buitenruimten voor de agrarische sector en de zorgsector.

Herinrichting

Opdrachten in de agrarische sector liggen bij zowel de akkerbouw als de vee- en paardenhouderij. Het betreft bijvoorbeeld transformaties van agrarische erven of bijdragen aan een duurzame veehouderij in het kader van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Een visie of beeldkwaliteitsplan ontwikkelen voor de herinrichting van een dorpskern of de herbestemming van een leegstaande industriƫle bebouwing verloopt veelal via een gemeente, architecten of de vastgoedsector.

Zorgsector

Zorgaanbieders van kleinschalige woon-zorgcomplexen vragen ons in toenemende mate mee te denken over de inrichting van de buiten leefomgeving. Het accent ligt op het gebruik evenals de kwaliteit en de duurzame instandhouding. Dit is inmiddels een van onze specialisaties geworden.

Teamwerk

Complexe ontwerp inrichtingsvraagstukken komen vaak in teamverband tot stand. Een gezonde onderlinge competitie en uitdaging van de individuele deelnemers met een maximale inzet vanuit ieders specialisme levert een sterk en samenhangend concept op.