15 juni verscheen de nieuwe biografie van de Nederlandse tuinarchitecte Mien Ruys die in 1999 overleed: ‘Mien Ruys. De Complete Biografie: Zoeken naar de heldere lijn’. Auteur is Leo den Dulk van Cantua Tuinhistorisch Onderzoek. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Beline Geertsema-Key, voorzitter van de Nederlandse tuinen stichting (NTS).

Tuinarchitecte Mien Ruys heeft gedurende een lange periode een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de tuinarchitectuur. Zij was een van de eersten in Nederland – en zeker de eerste vrouw – die het belang zagen van de integratie van haar vak met de architectuur. Ruys heeft daarin een actieve rol gespeeld, gemotiveerd door het socialistische en emancipatoire gedachtegoed dat zij zich in de dertiger jaren eigen maakte. De inzichten die zij formuleerde ten aanzien van functie en doel van de tuin- en landschapsarchitectuur bij het ontwerpen van privé-tuinen en openbaar groen lijken belangwekkend genoeg om ze nader te analyseren. Ze zijn van invloed geweest op het discours binnen haar vakgebied over deze onderwerpen, zoals onder meer blijkt uit de debatten binnen de 8 en OPBOUW.

 In haar proeftuinen te Dedemsvaart op het terrein van kwekerij Moerheim, opgericht door haar vader Bonne Ruys, heeft zij gedurende haar hele leven praktisch onderzoek verricht naar de toepassing van planten en materialen die geschikt waren voor toepassing in haar ontwerpen. Door haar vernieuwend gebruik van beide heeft zij de vormgeving van tuinen decennia lang sterk beïnvloed.

boek omslag

Leo den Dulk. Mien Ruys, de complete biografie. De Hef Publishers 2017. ISBN 978-90-6906-14

Meer informatie: www.dehefpublishers.nl

Tuinen van Verwondering.

Op NPO 2 is de komende weken een nieuwe TV-serie te zien over bijzondere beeldentuinen. De tuinen bevinden zich in Zuid-Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Verenigde Staten, Brazilië en Nieuw-Zeeland.

Ernst Veen, oud-directeur van De Nieuwe Kerk en De Hermitage in Amsterdam, bezoekt de tuinen en hoort van de eigenaren of hun nazaten, de verhalen achter de kunstwerken.

tuinen van verwondering Maya Lin Wavefield

Maya Lin, Wavefield

 

10 november 2016: Storm King, Verenigde Staten

17 november 2016: Collezione Gori, Italië

24 november 2016: Château La Coste, Zuid-Frankrijk

1 december 2016: Inhotim, Brazilië

8 december 2016: Ekebergparken, Oslo, Noorwegen

Ook terug te zien op: www.npo.nl/uitzending-gemist

 

boek er stond een vrouw in de tuin

Een bundel verhalende essays geschreven door Anne Mieke Backer, met recht een echte aanrader!

‘Het boek laat zich lezen als een levendige geschiedschrijving van de Nederlandse vrouw vanuit het perspectief van de tuin.

De auteur vraagt zich af waarom ons altijd is verteld dat door toedoen van één vrouw het paradijs is verloren gegaan en waarom er zo weinig aandacht is voor de paradijzen die sindsdien door Nederlandse vrouwen zijn gecreëerd.

Het gaat niet alleen over vrouwelijke tuin- en landschapsarchitecten, maar evengoed over naamloze boerinnen die hun kennis van bloemen en planten doorgaven aan hun dochters, over prinsessen en rijke grootgrondbezitsters die het landschap naar hun hand zetten, pioniersters met tulpenbollen, burgerdames en zelfs hoeren die in de groene beschutting van parken hun diensten aanbieden. Beginnend bij de eerste landbouwculturen rond 5000 jaar voor de jaartelling, eindigt het bij internationaal bekende Nederlandse groenontwerpsters en de actualiteit van het nieuwe ‘stadstuinieren’ in de metropool.

Voor haar onderzoek bestudeerde Anne Mieke Backer talloze brieven en dagboeken, waardoor samen met afgenomen interviews, er een beeld kon worden gevormd van wat de rol van vrouwen was en vooral van wat hun drijfveren waren.

Zo werd het schrijven van dit boek een zoektocht naar het antwoord op de vraag wat de beschreven vrouwen op hun specifieke stukje aarde hebben gezocht en wat zij er tot op de dag van vandaag hebben gevonden. Het steeds veranderende begrip ‘natuur’ en parallel daaraan de opvatting over de ‘vrouwelijke natuur’ fungeerde daarbij als een rode draad.’

uit het persberich

ISBN: 978-90-6906-048-4

Aantal pagina’s: 640

Aantal illustraties: ca. 450 kleur/zwart-wit:

Prijs:  € 27,90

Verkrijgbaar via de boekhandel en op: www.dehefpublishers.nl

ageuze

16 augustus 2015 was Adriaan Geuze te gast in het programma VPRO Zomergasten

Adriaan Geuze (Dordrecht, 1960) is in eigen land en ver daarbuiten een grote naam in de landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij is partner van het internationaal opererende bureau West 8 in Rotterdam en New York. Geuze verwierf faam voor grote projecten als het Centraal Station in Rotterdam, Governors Island in New York, Toronto Central Waterfront en de Jubilee Gardens in Londen. In 1987 studeerde hij af aan Wageningen University, waar hij tegenwoordig buitengewoon hoogleraar is. In 2005 was hij curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Hij is onlangs benoemd tot lid van de Academie van Kunsten van de KNAW. 'Ik voel me zeer vereerd om Zomergast te zijn en ga de kijker wakker schudden', belooft Geuze, die een grote fascinatie en liefde heeft voor het Nederlandse 'maakbare land'. 'We worden beheerst door managers en juristen. Ik zal een warm pleidooi houden voor het beroep van ingenieur: ontwerpers en ingenieurs hebben ons land tenslotte echt gemaakt en over maken gaat mijn Zomergastenavond.