Stad, dorp & landschap

Landschappelijk gebruik en maatschappelijke ontwikkelingen gaan hand in hand samen en vindt zijn ruimtelijke vertaalslag in het landschap. Verleden en heden komen daarin samen en vinden een eigen plaats.

Het landschap vormt een grote ruimtelijke eenheid die het individuele ontstijgt. Zij is van ons allemaal en is de weerslag van een procesmatig gebruik. Binnen die diversiteit en complexiteit vindt een afweging plaats van ruimtelijke belangen en claims.

Binnen dit spanningsveld werkt ons bureau aan de ontwikkelingen van nieuwe buitens en (NSW) landgoederen, parken en diverse andere landschappelijke projecten. Vanuit een ruimtelijke analyse werken we naar een duurzaam concept als antwoordt op de nieuwe functie en het gewenste gebruik.

Door een integrale zienswijze, functionele afwegingen van belangen en oog voor de ruimtelijke karakteristieken van het gebied maken we heldere onderbouwde keuzes.

De historisch gegroeide gelaagdheid van het landschap vormt in onze zienswijze het vertrekpunt om de eisen van deze tijd te vertalen in een nieuwe landschappelijke laag.