Voor de bakkerij van de familie Spijkerboer aan de Groote Woldweg 3 hebben we een dorps verkavelingsplan ontwikkeld. De winkel en bakkerij op het binnenerf zullen komende jaar plaats gaan maken voor verschillende typen woningen. Het plan biedt ruimte aan twee geschakelde  woningen, een vrijstaande woning, twee tweekappers en een bungalow.

Het stedenbouwkundige ontwerp is op 19 januari 2022 in de Raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving van de gemeente Oldebroek besproken. De Commissie was zeer positief gestemd over de planopzet. Enkele raadsleden hebben inmiddels de locatie bezocht en vonden het plan een mooie aanvulling op het woningprogramma voor Oosterwolde.

woonerf spijkerboer

 

locatie

Immenrode op de Veluwe

De historische karakteristiek van het landschap waarin het landgoed Immenrode is gelegen heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Het landgoed ligt op de oostflank van de Veluwse stuwwal nabij de nederzetting Zilven. Dit is het overgangsgebied van de hogere droge gronden van de in de ijstijden ontstane Veluwse stuwwallen en stuifzanden, die nu grotendeels bebost zijn, naar het lager gelegen vochtiger halfopen landschap van de enken en het IJsseldal. In het vooral agrarische gebruikte landbouwgebied ligt centraal het dorp Loenen, een oude agrarische nederzetting,

Het landgoed ‘Immenrode’ ligt in Loenen (Gld), gemeente Apeldoorn. Het landgoed heeft een omvang van totaal 6.14.00 ha. Het landgoed is voor 2.88.20 ha bebost met een loof- en naaldhout opstand. De huiskavel heeft een omvang van 0.54.40 ha en 2.58.20 ha is in gebruik als schraal grasland. Voor de 75 % omzoming van het landbouwterrein worden houtsingels aangeplant met een oppervlakte van 0.13.20 ha en enkele solitaire bomen.

landgoed immenrode

sco omslag foto

Bijna alle Nederlanders hechten veel waarde aan een groene leefomgeving. Ongeveer een kwart van de tuinbezitters geeft daaraan in de eigen tuin uitdrukking door het overgrote deel ervan te beplanten. Naoorlogse generaties kiezen echter steeds vaker voor bestrating.

In de publieke ruimte zien we juist wel groene initiatieven. 70% Van alle Nederlanders heeft een tuin bij het huis. De helft van de Nederlanders tuiniert: in hun tuin, in de volks- of buurttuin, op dakterras of balkon.

Ongeveer 17% van de Nederlanders heeft de voortuin vol met planten. Een kwart van de tuinbezitters heeft minstens driekwart van de achtertuin beplant. Groene tuinen zien we vaker bij ouderen en hoger opgeleiden en ook in de stadscentra, waar de tuinen schaars zijn. Hoe groter de tuinen, des te meer wordt er geplant. Jonge mensen, lager opgeleiden en vrouwen met een baan van minstens 30 uur per week hebben vaker een betegelde tuin. Vooral ouderen besteden veel tijd in hun tuin. Deze vrijetijdsbesteding gaat niet ten kosten van sport en andere vormen van bewegen, zoals wandelen en fietsen. De lifestyle van tuiniers is in het algemeen een gezonde: ze besteden veel tijd buiten, nemen tijd om te rusten en te lezen en zitten veel minder achter de beeldschermen dan mensen die niet of weinig tuinieren.

verharde voortuin

Het onderzoek Tussen groen en grijs. Een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat tuinen met voornamelijk planten erin door de jaren heen steeds zeldzamer worden.

Door te tuinieren blijven met name ouderen actief. De verkenning raakt het actuele debat over klimaatbestendige inrichting van particuliere tuinen. Naast deze duurzaamheid speelt ook de discussie over de leefomgeving van mensen en de rol van tuinen hierin.

Ook het project Sociaal Tuinieren, en de Nederlandse Tuinenstichting worden genoemd in het onderzoek.

Jeanet Kullberg doet bij het SCP onderzoek op het brede terrein van wonen en de directe woonomgeving. In deze publicatie staat voor het eerst tuinieren als factor in de kwaliteit en beleving van de woonomgeving centraal. Eerder verscheen wel een bijdrage over buurttuinen in de SCP-bundel Informele Groepen, uit 2011: ‘Buurttuinen: seizoensgebonden banden in de publieke ruimte’.

U kunt de publicatie hier downloaden: www.scp.nl/Publicaties/Tussen_groen_en_grijs