Deze Futuristische Villa ligt op een 2.5 ha groot bebost terrein, dat wordt gekenmerkt door enorme hoogte verschillen. De route naar de villa slingert door het bos en doorsnijdt de stuwwal. Deze overgang hebben we in het terrein extra zichtbaar gemaakt door betonwanden langs de toegangsweg aan te brengen. Op een open plek in het bos rijst de villa statig boven het maaiveld. Twee verdiepingen bevinden zich ondergronds. Het glooiende karakter van het terrein en de unieke vorm van de villa gaf ons aanleiding om in het ontwerp te kiezen voor organische vormen. De overgang tussen villa en het omliggende bos vereiste een duidelijk kader als begrenzing van de tuin naar het bos. Deze is gevonden in een haagstructuur met Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ die als een levende rups om de tuin beweegt. Hierbinnen ligt de grassentuin met grote grasvlakken doorsneden door slingerende wandelpaden en terrassen. Zichtlijnen leveren steeds weer verassende en fraaie doorzichten naar de groene omgeving. Privacy en comfortabel wonen en leven staan centraal op deze plek.

Kenmerkend voor de villa is niet alleen de landschappelijke ligging, de leef en woonruimte en het inpandige zwembad onder het dak. Het geheel heeft het unieke karakter van een gesamtkunstwerk. Een unicum voor Nederland.

(in 2010 diende villa en tuin als filmdecor voor de film 170Hz)