Deze Futuristische Villa ligt op een 2.5 ha groot bebost terrein, met enorme hoogte verschillen. De route naar de villa slingert door het bos en doorsnijdt de stuwwal, dit hebben we zichtbaar gemaakt middels betonwanden. Op een open plek in het bos herrijst de villa. Het glooiende karakter van het terrein en de unieke vorm van de villa gaf ons aanleiding om in het ontwerp te kiezen voor organische vormen. De overgang tussen de open plek met villa en het omliggende bos vereiste een duidelijk kader als begrenzing van de tuin naar het bos. Deze is gevonden in een haagstructuur met Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ die als een rups om de tuin beweegt. Hierbinnen ligt de grassentuin met grote grasvlakken doorsneden door slingerende wandelpaden en terrassen.

(in 2010 diende villa en tuin als filmdecor voor de film 170Hz)

De villa is te koop, voor uitgebreide beschrijving zie:

Fiinancieel Dagblad Persoonlijk (12 juli 2017): Futuristische villa

Funda: Berg en Dalweg 32