De tuin in de werkomgeving anno 2012

Vanuit de industrialisatie is de ontwikkeling ingezet naar concentratie van grote groepen mensen in fabrieken. Voor deze ontwikkeling werkten velen nog op hun eigen boerenbedrijf of bij kleine handelsondernemingen. Waar veel mensen op een bepaald moment samenkomen, met het doel om op die plek te werken, kan een situatie ontstaan die het best is te vergelijken met de drukte bij het vlieggat van een bijenkorf.

Bij een kantoor is het nu spitstijd bij aankomst en vertrek op het parkeerterrein en we staan tot ver daar buiten zelfs in de file. De automatisering en robots hebben veel monotoon werk overgenomen. Flexplekken en flexwerkers zijn een ingeburgerd begrip, waarbij de laptop en het internet de standaard kantooruitrusting van de modern werkende mens zijn geworden. In 2012 zal de ondersteuning door technologie alleen maar meer zijn geworden. Een tegenhanger van al deze technologie vormt de kantoortuin.

De kantoortuin dient in onze visie niet alleen een functioneel doel, maar deze tuin dient met name een prettige omgeving te bieden waar de werkende mens graag in wil verblijven. Het dient een unieke plek te zijn met een eigen identiteit en daaraan verbonden betekenis. In de hectiek van alledag is rust en ontspanning een essentiële factor om geconcentreerd te kunnen werken.

Kortom rust, inspirerend, ruimte om te filosoferen, picknicken, brainstormen, ontspannen en bewegen, natuurbeleving, vormen de basisingrediënten van de kantoortuin.

Kantoren worden steeds meer ingericht als innovatieve, inspirerende en flexibele werkkantoren. In veel kantoren worden intern groene oases ingericht en wordt buiten het gebouw een maximale parkeeroppervlakte gecreëerd. Gestapelde functies (bijvoorbeeld ondergronds parkeren) zijn essentieel om met de steeds beperktere beschikbare ruimte invulling te geven aan behoeftes. De laatste jaren is deze ontwikkeling in stapelen van functies onder andere zichtbaar geworden in de vorm van daktuinen of groene daken. Dit houdt in dat ‘groen’ op verschillende manieren dichtbij de mens gebracht kan worden. De kantoortuin is dus divers in haar verschijningsvormen.

De kantoortuin anno 2012 is een tijdloze tuin met een helder lijnenspel, waarbij soberheid, eenvoud en het gebruik van duurzame materialen centraal staan. Het vormt geen afzonderlijk eiland in onze samenleving, maar maakt daar juist onlosmakelijk deel van uit. Dit betekent dat iedere mens van deze tuin gebruik kan maken en niet alleen de werkende mens tijdens kantoortijden. Mensen dienen er zich op hun gemak te voelen, tot rust te komen, te genieten en te verpozen op een aangename manier. Even los komen van de telefoon en computer en inspiratie opdoen. Terug naar de natuur. Als de plek goed voelt, volgt de behoefte om er ook in te werken vanzelf.