Binnen het plangebied zijn een tweetal verschillende sferen te onderscheiden. Deze zijn terug te vinden in de ruimtelijke structuur van het dorpse karakter, de stijl van de woningen en architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.

De openbare ruimte is binnen het plangebied eenvoudig van opzet, de verharding van de oprit en het woonerf bestaat uit een sober assortiment straatbakstenen en de groenaanleg en voortuinen lopen in elkaar over. De groeninrichting wordt bepaald door opgaande bomen en hagen aan de randen, tevens scheiding van de perceelsgrenzen van de achtertuinen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein (2 pp/woning), of op de zes parkeerplaatsen binnen het woonerf.

Het woongebied moet in zijn geheel een ontspannen dorpse sfeer uitstralen, waarin het goed wonen is.

woonerf spijkerboer

 

locatie