Immenrode op de Veluwe

De historische karakteristiek van het landschap waarin het landgoed Immenrode is gelegen heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Het landgoed ligt op de oostflank van de Veluwse stuwwal nabij de nederzetting Zilven. Dit is het overgangsgebied van de hogere droge gronden van de in de ijstijden ontstane Veluwse stuwwallen en stuifzanden, die nu grotendeels bebost zijn, naar het lager gelegen vochtiger halfopen landschap van de enken en het IJsseldal. In het vooral agrarische gebruikte landbouwgebied ligt centraal het dorp Loenen, een oude agrarische nederzetting,

Het landgoed ‘Immenrode’ ligt in Loenen (Gld), gemeente Apeldoorn. Het landgoed heeft een omvang van totaal 6.14.00 ha. Het landgoed is voor 2.88.20 ha bebost met een loof- en naaldhout opstand. De huiskavel heeft een omvang van 0.54.40 ha en 2.58.20 ha is in gebruik als schraal grasland. Voor de 75 % omzoming van het landbouwterrein worden houtsingels aangeplant met een oppervlakte van 0.13.20 ha en enkele solitaire bomen.

landgoed immenrode