uitzicht wenum wiesel

oktober 2017

Dit fantastische uitzicht krijgen de nieuwe bewoners op deze mooie locatie. We zijn gestart met dit unieke project gelegen in Wenum Wiesel. Een project waar verschillende partijen bij betrokken zijn: overheid en bedrijfsleven dienen nauw samen te werken om tot echt maatwerk te komen.

Mede in verband met bodemverontreiniging, veel achterstallig onderhoud zorgen we voor de coördinatie tussen al de betrokken parijen, (gemeente, provincie, waterschap, aannemers).

In het nieuwe jaar starten we met de aanpak van de bodemverontreiniging en het dunnen en kappen van de houtopstanden.

 ---wordt vervolgd---